เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของทั้ง 2 พระองค์
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 07-03-60
.
เรื่อง : ถ่ายทอดความรู้ งานชลประทาน
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น.
สถานที่ : บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 07-03-60
.
.
 
สถิติผู้เข้าชม
cool hit counter  
เริ่มวันที่ 10-04-57
   
ยุวชลกร "ร.ร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลาม มียะห์
ยุวชลกร "ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา
เรามาร่วมใช้น้ำอย่างประหยัด
การบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
.
การบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
การใช้ website บริหารจัดการและปรับปรุงงานกลุ่มออกแบบ สชป.17
นิทรรศการ 5 ธันวามหาราช "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ เทคนิคการทำงาน และแก้ไขปัญหาพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP, GFIMS) วันที่ 8-9 ม.ค. 57
.
รายการพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน น้ำคือชีวิต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ภาษามาลายูกลางเบื้องต้น หมวดสัตว์ และดอกไม้
ภาษามาลายูกลางเบื้องต้น เกี่ยวกับผลไม้ ชุด 2
.
 


.
เรื่อง หยดน้ำจอมพลัง
วิทยากร -
....
เรื่อง ใครทำน้ำเสีย
วิทยากร -
.
เรื่อง โครงการแก้มลิง ของขวัญจากพระราชา
วิทยากร -
 

   
 
อัพเดช 22-12-60, 11.28   
.
คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 ต่อ 149 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ "งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ"