.
.
.
.
.
.
.
 
สถิติผู้เข้าชม
cool hit counter  
เริ่มวันที่ 10-04-57
.
เรื่อง : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบ สารสนเทศด้านการชลประทาน (IIQ)
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 22-05-62
เรื่อง : กิจกรรมการแลกเปลียน เรียนรู้ มุ่งสู่ KM RIO 17 No.1
วันที่ : 7 มีนาคม 2562
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 11-03-62
.
นิทรรศการในงานของดีเมืองนรา "งานวันลองกอง" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43
นิทรรศการ 5 ธันวามหาราช "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
ยุวชลกร "ร.ร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลาม มียะห์
ยุวชลกร "ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา
.
เรือกำจัดวัชพืช กรมชลประทาน
การบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
สืบสานศาสตร์พระราชา ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่
ร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 22 มี.ค.61
.
เรามาร่วมใช้น้ำอย่างประหยัด
การบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
ภาษามาลายูกลางเบื้องต้น หมวดสัตว์ และดอกไม้
ภาษามาลายูกลางเบื้องต้น เกี่ยวกับผลไม้ ชุด 2
.
   
.
 


เรื่อง สายฝน ชุด 2
วิทยากร -
.
เรื่อง หยดน้ำจอมพลัง
วิทยากร -
....
เรื่อง ใครทำน้ำเสีย
วิทยากร -
.
 

   
 
อัพเดช 22-05-62, 09.00   
.
การจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ "งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ"