ดูกิจกรรมทั้งหมด  
 
เรื่อง :  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน (IIQ 17)
วัน เวลา :  8 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าการจัดทำรายละเอียดรูปแบบและระบบติดตาม ข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 โดย QR Code ( Irrigation Informations by QR Code : IIQ (อิคิว) 17 ) ครั้งที่ 5 และการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันครบรอบ 117 ปี กรมชลประทาน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
 
  up date 22-05-62 : 09.00  
.
คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17