ดูกิจกรรมทั้งหมด  
 
เรื่อง :  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัน เวลา :  29 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ นายมะรอสะลี หามะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานชลประทานเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 107 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทาน ที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
  up date 04-12-61 : 10.30 AM 
.
คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17