ดูกิจกรรมทั้งหมด  
 
เรื่อง :  โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์
วัน เวลา :  18 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการชลประทานเบื้องต้น รวมถึงเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี คณะครูนักเรียน และคณะสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเข้าร่วม รวม 82 ราย
 
  up date 01-08-61 : 09.55 AM 
.
คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17