ดูกิจกรรมทั้งหมด  
 
เรื่อง :  การพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น
วัน เวลา :  25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
รายละเอียด :  ทีมงานจัดการความรู้ KM Team สำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา มี นายมะรอสะลี หามะ ผู้อำนวยการโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ได้มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เนื่องด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ได้มีการจัดทำวิจัยหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะ การจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น" จึงได้มีการจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยมี นายสมชาย สุวรรณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ครูผู้ควบคุม 11 คนและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 จำนวน 148 คน รวมจำนวน 159 คน ในการนี้ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้มอบหมายให้ นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสิทธิพร อังกุราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธรรมนูญ มหาชัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ คณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา และส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เปิดวีดีทัศน์เรื่อง การกำเนิดน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้ประโยชน์ของน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆ และสร้างการเรียนรู้เพื่อเห็นคุณประโยชน์ของน้ำในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้มอบชุดวีดีทัศน์ หนังสือ ให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป
 
     
  up date 29-01-61 : 10.15 AM 
.
คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320

ผู้ดูแลเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17