ฝายสันคม (sharp-crested weirs or thin-plate weir) คือ ฝายน้ำล้นที่มีความหนาไม่มาก มักจะทำหรือสร้างจากคอนกรีต แผ่นพลาสติก หรือแผ่นโลหะวางในแนวดิ่งตั้งฉากกับทิศทางการไหลในทางน้ำเปิด นิยมสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู และสามเหลี่ยม

ฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular sharp crested weirs) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1.ฝายสันคมรูปสี่เหลียมผืนผ้าแบบไม่บีบข้าง

2.ฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบบีบข้าง

 

ฝายสันคมแบบ Cipolletti เป็นฝายสันคมหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมู

ฝายสันคมรูปสามเหลี่ยม (V-notch weirs or triangular weirs)
เหมาะสำหรับให้น้ำไหลผ่านด้วยอัตราการไหลไม่มาก
การทำงานของฝายยาง
ฝายยาง

**ภาพจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง