ตัวอย่างเขื่อนดินถมในประเทศ
                            
  เขื่อนสิริกิติ์
                              เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
                              เขื่อนลำตะคอง
                              เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
                              เขื่อนลำปาว
                              เขื่อนแก่งกระจาน

ตัวอย่างเขื่อนหินถมในประเทศ
                              เขื่อนสิรินธร
                              เขื่อนอุบลรัตน์
                              เขื่อนรัชชประภา
                              เขื่อนบางลาง
                              เขื่อนน้ำพุง