ตัวอย่างอ่างเก็บน้ำในประเทศ
                            
  อ่างเก็บน้ำบางพระ