ตัวอย่างคอนกรีตบดอัดแน่น ในประเทศ
                          
  เขื่อนคลองท่าด่าน
                           เขื่อนแม่สรวย