วัตถุประสงค์ของการชลประทาน

1.เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

2. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก

3.เพื่อชะล้างและละลายเกลือในดินในเขตรากพืช

4.สามารถปลูกพืชได้หลายครั้งต่อ ปี

5.เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น