ตัวอย่างฝายหินก่อในประเทศ

                             ฝายสินธุรกิจปรีชา
                             ฝายห้วยสระบาตร7