ตัวอย่างเขื่อนระบายน้ำในประเทศ
                             
เขื่อนพระราม 6
                              เขื่อนปัตตานี
                              เขื่อนเจ้าพระยา
                              เขื่อนเพชร
                              เขื่อนนเรศวร
                              เขื่อนวชิราลงกรณ์