เว็บไซต์ขัดข้อง มีปัญหา เปิดภาพกิจกรรมไม่ได้ แจ้งศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 16 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 410
ลำดับ รูปภาพ ชื่อเรื่อง วันที่  
124
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 
123
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 
122
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 
121
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 
120
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 
119
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 
118
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 
117
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 
116
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 
115
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 
114
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 
113
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 
112
วันที่ 25 เมษายน 2560
 
111
วันที่ 12 เมษายน 2560
 
110
วันที่ 8 มีนาคม 2560
 
109
วันที่ 24 มกราคม 2560
 
108
วันที่ 24 มกราคม 2560
 
107
วันที่ 18 มกราคม 2560
 
106
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 
105
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 
104
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
 
103
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
 
102
วันที่ 12 ตุลาคม 2559
 
101
วันที่ 30 กันยายน 2559
 
100
วันที่ 14 กันยายน 2559
 
99
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
 
98
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
 
97
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
 

96

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
95
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 
94
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
93
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 
92
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
 
91
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
90
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
 
89
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
 
88
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
 
87
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
86
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
85
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 
84
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
 
83
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 
82
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 
81
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 
80
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 
79
วันที่ 28 เมษายน 2559
 
78
วันที่ 27 เมษายน 2559
 
77
วันที่ 25 เมษายน 2559
 
76
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558
 
75
วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
 
74
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
 
73
วันที่ 21 เมษายน 2558
 
72
วันที่ 21 เมษายน 2558
 
71
วันที่ 17 เมษายน 2558
 
70
วันที่ 29 มกราคม 2558
 
69
วันที่ 29 มกราคม 2558
 
68
วันที่ 22 มกราคม 2558
 
67
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 
66
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 
65
วันที่ 24 กันยายน 2557
 
64
วันที่ 24 กันยายน 2557
 
63
วันที่ 24 กันยายน 2557
 
62
วันที่ 16 กันยายน 2557
 
61
วันที่ 8 กันยายน 2557
 
60
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
59
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 
58
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
 
57
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 
56
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 
55
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 

54

วันที่ 11 กันยายน 2556
 
53
วันที่ 11 กันยายน 2556
 
52
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
 
51
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 
50 ประชุมชุมชนนักปฏิบัติ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 16
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
 
49 ข้อสรุปในการจัดกิจกรรม KM Day 2013
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556
 
48 ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 25 มิถุนายน 2556
 
47 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยามเช้า วันที่ 19 มิถุนายน 2556
วันที่ 24 มิถุนายน 2556
 
46 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยามเช้า วันที่ 24 เมษายน 2556
วันที่ 26 เมษายน 2556
 
45 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้
วันที่ 9 เมษายน 2556
 
44 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยามเช้า วันที่ 3 เมษายน 2556
วันที่ 4 เมษายน 2556
 
43 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้
วันที่ 29 มีนาคม 2556
 
42 โครงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน (KM & ARR IN Practice) รุ่นที่ 2
วันที่ 28 มีนาคม 2556
 
41 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1
วันที่ 5 มีนาคม 2556
 
40 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 21
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
 
39 การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2555
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
 
38 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 20
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
 
37 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 19
วันที่ 3 ตุลาคม 2555
 
36 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 18
วันที่ 3 ตุลาคม 2555
 
35 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 17
วันที่ 3 ตุลาคม 2555
 
34 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 15
วันที่ 25 กันยายน 2555
 
33 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 14
วันที่ 13 กันยายน 2555
 
32 การคัดเลือก กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองเคียน โครงการชลประทานสงขลา
วันที่ 11 กันยายน 2555
 
31 โครงการพัฒนาจิตนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
วันที่ 6 กันยายน 2555
 
30 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 13
วันที่ 6 กันยายน 2555
 
29 โครงการจัดลำดับแผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาชลประทานในเขตสำนักชลประทานที่ 16,17
วันที่ 6 กันยายน 2555
 
28 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ภารกิจการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2555
 
27 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 12
วันที่ 29 สิงหาคม 2555
 
26 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 11
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
 
25 งานสัมนาวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำในอนาคตภายใต้วิกฤติภัยแล้งและอุทกภัยที่ถี่และรุนแรงขึ้น"    
24 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 10
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
 
23 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
 
22 โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2555
 
21 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) เปิดการประชุม/สัมมนา เผยแพร่ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 
20 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 9
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 
19 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 8
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
 
18 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 
17 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 7
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
 
15 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 6
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
 
14 โครงการชลประทานพัทลุง จัดกิจกรรม โครงการ ๑ ปี พัฒนา ๑ วัด
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณสำนักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
 
13 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 5
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
 
11 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 4
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
 
10 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 โครงการชลประทานพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน...
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
 
9 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก JICA ฟังบรรยายสรุปอุทกภัยในเขต สชป.16 โดยมีผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 (นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการประชุม
วันที่ 27 มิถุนายน 2555
 
8 พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 3
วันที่ 27 มิถุนายน 2555
 
6

พบปะยามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 2

          
วันที่ 20 มิถุนายน 2555
 
5 วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 110           
วันที่ 13 มิถุนายน 2555
 
4           
วันที่ 8 มิถุนายน 2555
 
2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 16
          
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 
1 การรับฟังบรรยายหารือ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับแผนพัฒนาด้าน การบริหารจัดการน้ำฯระหว่าง
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐเบอร์ลิศประเทศมาเลเซีย
          
วันที่ 3 มีนาคม 2555