ลำดับที่
ภาพ
เรื่อง
วันที่
เปิดอ่าน
1
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือนเดียวกัน
และร่วมกิจกรรม Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 19 ธันวาคม 2555
2
ในวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดทำบุญปีใหม่
และ ทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือน มกราคม
วันที่ 9 มกราคม 2556
3
ชุมชนธรรมมะ และชุมชนนักปฎิบัติอื่นๆ ของสำนักชลประทานที่ 14 จำนวน 60 คน
ร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "สชป.14 ชวนกันทำดี"
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
4
วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 8.45 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ของคนที่เกิดเดือนมีนาคม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมอบของขวัญ ให้กับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม ณ บริเวณอาคารที่ทำการฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
วันที่ 15 มีนาคม 2556
5
ในวันที่ 26 เมษายน 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดทำบุญทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิด
ในเดือน เมษายน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 เป็นประธานในการทำบุญถวายสังฆทาน
วันที่ 26 เมษายน 2556
6
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 07.00-13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปี 111 พร้อมร่วมทำบุญ เดือนเกิดของผู้เกิดเดือน มิถุนายน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 11 มิถุนายน 2556