เข้าสู่ "ชุมชนคนทำเว็บไซต์ " >>

เข้าสู่ "ชุมชนบริหารเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ " >>


เข้าสู่ "ชุมชนคนสุขภาพดี (กายและใจ)" >>

เข้าสู่ "ชุมชนคนกระจายเสียง" >>

   
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2553
เจ้าหน้าที่ สชป.14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี