วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "

Google

www
kmc13

      
 
 
 
AAR (สรุปบทเรียน)
ประชุมทีมงาน (KM) ครั้งที่ 3
 
   
Mentoring (พี่สอนน้อง)
Cop (ชุมชนนักปฏิบัติ)
 

กุมภาพันธ์
2560
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
     
       
 
 
   
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
       
 
 
     
     
     
     
 
     
     
            จุลสาร
ปีที่ 1 เล่มที่ 1 ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ปีที่ 2 เล่มที่ 2
Download จุลสาร คลิก
     
     
     สื่อวีดีทัศน์
วีดีโอถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วีดีโอถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
     
 
รูปภาพการรับรางวัลเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 

 
   


       VDO                  ภาพรับรางวัล

     
เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556
ดูสถิติย้อนหลัง    คลิ๊ก