KM การจัดการความรู้ ปี 2559

กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
Post Day
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
   
โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13
-หลักสูตร หนึ่งวัน 1 ครั้ง
-หลักสูตร ครั้งวัน 20 ครั้ง
20/01/2559
คลินิกเกษตกรเคลื่อนที่
   
โครงการชลประทานสมุทรสงครามร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ วัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
04/05/2559
โครงการชลประทานกาญจนบุรีร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ วัดหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
21/04/2559
โครงการชลประทานกาญจนบุรีร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
22/03/2559
โครงการชลประทานกาญจนบุรีร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ที่ 5 บ้านเวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
06/02/2559
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะการ่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ วัดไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
24/12/2558
การเข้าร่วมให้ความรู้ศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 33 ศูนย์
   
การเข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 13 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกศูนย์
-วันที่ 23 พ.ค. 59
-วันที่ 16 พ.ค. 59
-วันที่ 10 พ.ค. 59
-วันที่ 02 พ.ค. 59
-วันที่ 25 เม.ย. 59
-วันที่ 17 มี.ค. 59
-วันที่ 10 มี.ค. 59
-วันที่ 03 มี.ค. 59
-วันที่ 25 ก.พ. 59
-วันที่ 18 ก.พ. 59
20/05/2559
     

KM การจัดการความรู้ ปี 2558

กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
Post Day
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
   
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
23/07/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ได้จัดโครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ให้ความรู้ด้านการชลประทานแก่นักเรียนในสถานศึกษา
23/07/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ได้จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์
23/07/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ (รุ่น 4) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
03/04/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ (รุ่น 1-3) เมื่อวันที่ 12,13,16 กุมภาพันธ์ 2558
19/02/2558
คลินิกเกษตกรเคลื่อนที่
   
โครงการชลประทานสมุทรสงครามร่วมงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ วัดเขายี่สาร หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
11/08/2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมออกงานตามโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
24/04/2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
20/02/2558
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง บริหารจัดการน้ำ โครงการคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
27/01/2558

KM การจัดการความรู้ ปี 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ภาพกิจกรรม
Post Day
โครงการชลประทานสมุทรสงครามจัดกิจกรรมยุวชลกร 57 ณ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
10/03/2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) โรงเรียนวัดพังตรุ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
25/02/2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จัดโครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
25/02/2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จัดโครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โรงเรียนบ้านหนองตะโก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
25/02/2557
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ในรั้วโรงเรียน) โรงเรียนวัดพังตรุ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
25/02/2557
โครงการชลประทานนครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการฯ ในงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดบำทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดไทยาวาส ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
20/02/2557
โครงการชลประทานนครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการฯ ในงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
30/01/2557
โครงการชลประทานนครปฐม เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ วัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
27/12/2556
โครงการชลประทานนครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการฯ ในงานโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
25/12/2556
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ร่วมกันเดินขบวนเพื่อรณรงค์โครงการ "ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ" ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
18/10/2556


KM การจัดการความรู้ ปี 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ภาพกิจกรรม
Post Day
ยุวชลกรศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย (วันที่ 2 สิงหาคม 2556)
07/08/2556
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
26/04/2556
การประชุม โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
06/03/2556
อบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน ปี 2556 ทั้งหมด 8 รุ่น (ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2556)
08/02/2556

KM การจัดการความรู้ ปี 2555

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ภาพกิจกรรม
Post Day
โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน หลักสูตร 1 วัน (โรงเรียนวัดชุกพี้) โดย นายนิธิวัฒน์ ปานต้น ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง ณ สถานีทดลองการใช้น้ำที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

19/07/2555
โครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน หลักสูตร 1 วัน (โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง) โดย นายจีระวิทย์ ปุโรทกานนท์ ฝจน.คป.กาญจนบุรี ณ สถานีทดลองการใช้น้ำที่ 5 วันที่ 19 มิถุนายน 2555

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

29/06/2555
การประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา ระดับภาค(ภาคใต้)ประจำปี 2556 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังกวัดกระบี่ วันที่ 19-23 มิถุนายน 2555

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

29/06/2555

การประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา
ภายในสำนัก
 โครงการชลประทาน
    - โครงการชลประทานกาญจนบุรี Post Day 11/06/2555
    - โครงการชลประทานนครปฐม Post Day 11/06/2555
    - โครงการชลประทานราชบุรี Post Day 04/06/2555
    - โครงการชลประทานสมุทรสงคราม Post Day 04/06/2555
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา Post Day 14/05/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน Post Day 14/05/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง Post Day 12/06/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม Post Day 21/05/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม Post Day 18/06/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน Post Day 28/05/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก Post Day 12/06/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน Post Day 21/05/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง Post Day 13/06/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา Post Day 13/06/2555
    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย Post Day 20/06/2555

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คัดเลือกสถาบันฯผู้ใช้น้ำ ปี 56

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

29/03/2555
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา และโครงการส่งน้ำฯกำแพงแสน ประชุม เรื่อง นำเกษตรกรดูงานโครงการกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

28/02/2555

KM การจัดการความรู้ ปี 2554

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ภาพกิจกรรม
Post Day
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา และโครงการส่งน้ำฯท่ามะกา จัดประชุมใหญ่กลุ่มบริหารฯ 1ข-10ซล-1ข

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

23/11/2554
กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ร่วมกับโครงการก่อสร้าง 2/13 ส่งมอบ ปตร.บางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดูภาพกิจกรรม


โหลดภาพทั้งหมด

23/08/2554