วิสัยทัศน์ " มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารน้ำอย่างยั่งยืน "

กิจกรรม KM Buddy 2016 ระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 13 และ 14
 
หมายเหตุ : เพื่อให้เข้ากับกิจกรรม จึงเปลี่ยนหัวข้อการนำเครื่องมือด้านการจัดการความรู้ จาก การบริการจัดการพื้นที่
 
ชลประทานรอยต่อโครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
ราชบุรีฝั่งซ้าย เป็นหัวข้อตามเอกสารบรรยายประกอบกิจกรรมด้านล่างนี้
เอกสารบรรยายประกอบกิจกรรม