•  ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 2562  •

 วิดีทัศน์ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562
1.นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่ 13
2.นายวิเชียร เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
3.นายนเรศวร์ วัฒนวงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
4.นายภราดา มีอำพล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

•  ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 2560  •

 วิดิทัศน์ถอดความรู้ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการปี 2560
นายอนันต์ สนธิทิม ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางนิตยา ทับทิมทอง ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓

» การประชุมถอดองค์ความรู้ส่วนวิศวกรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
«

เริ่มเก็บสถิติใหม่ กุมภาพันธ์ 2556