ถ่ายทอด "การประชุม KM Day"
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11
 
แจ้งปัญหาการรับชมได้ที่ :: ฝ่่ายสื่อสาร สำนักชลประทานที่ 11 โทร. 0-2962-4050 : VPN 4111,4112
 
 
ถ่ายทอดสด
 
  คำแนะนำในการรับชม
     อินเตอร์เน็ตระบบ VPN คลิกที่ เพื่อรับชม
     อินเตอร์เน็ตระบบ ADSL(True,TOT และอื่นๆ) คลิกที่นี่ เพื่อรับชม
     สามารถ Phone in เข้าร่วมประชุม ได้ที่์หมายเลข : 0 2583 4102
     มีปัญหาการรับชม ติดต่อได้ที่่หมายเลข : 0 2962 4050 ; 08 0443 5840 ; 08 9898 6714
     
  ปฏิทินการถ่ายทอด Video Streaming  KM  Day ประจำเดือน มิถุนายน 2553