สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้าง
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1 (เชียงใหม่)
สชป.2 (ลำปาง)
สชป.3 (พิษณุโลก)
สชป.4 (กำแพงเพชร)
สชป.5 (อุดรธานี)
สชป.6 (ขอนแก่น)
สชป.7 (อุบลราชธานี)
สชป.8 (นครราชสีมา)
สชป.9 (ชลบุรี)
สชป.10 (ลพบุรี)
สชป.11 (นนทบุรี)
สชป.12 (ชัยนาท)
สชป.13 (กาญจนบุรี)
สชป.14 (ประจวบคีรีขันธ์)
สชป.15 (นครศรีธรรมราช)
สชป.16 (สงขลา)
สชป.17 (นราธิวาส)
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
 

 
   >> นานา สาระน่ารู้
  
ชื่อรายการ
รายการคนละไม้คนละมือ ตอนอโรคยศาล วัดคำประมง
  ที่มาข้อมูล :: วัดคำประมง จ.สกลนคร [2 สิงหาคม 2553]
การบริหารแผนไทย ท่าฤษีดัดตน 15 ท่า
  ที่มาข้อมูล :: โครงการพัฒนาตำรา สถาบันแพทย์แผนไทย มูลนิธิการเแพทย์แผนไทยพัฒนา [2 สิงหาคม 2553]
ขยับกายคลายเครียด แอโรบิค-ยืดเหยียด
  ที่มาข้อมูล :: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข [2 สิงหาคม 2553]
ยืดเหยียดร่างกาย ผ่อนคลายความเครียด
  ที่มาข้อมูล :: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข [2 สิงหาคม 2553]
เรียนรู้ไม่ยาก กับ Healthy Meeting
    - Healthy Meeting ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ
    - การบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  ที่มาข้อมูล :: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข [2 สิงหาคม 2553]
บริหารกาย ง่ายนิดเดียว
    - ชุดที่ 1 การยืดเหยียดก่อน และหลังการเดิน
    - ชุดที่ 2 การบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดหลัง
    - ชุดที่ 3 การบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดเข่า
  ที่มาข้อมูล :: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข [2 สิงหาคม 2553]
" ใช้มะเร็งเป็นโอกาสพัฒนาจิต " โดย พระอาจารย์ ดร.ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี
  ที่มาข้อมูล :: เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 943 วันที่ 25 มิถุนายน 2553  [7 กรกฎาคม 2553]