วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายศราวุธ สากล หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมทีมงานเครือข่าย จัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 3/2559
 
       วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13'00น. นายศราวุธ สากล หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมทีมงานเครือข่าย จัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 3/2559 เพื่อเตรียมงานการจัดกิจกรรม KM Day ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ณ. ห้องประชุมธาราปัญญาพัฒน์ สำนักงานชลประทานที่ 11