วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 11 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่สำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 
       วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 11 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่สำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ตามแผนงานการจัดการความรู้ประจำปี และ ประชุมสรุปผลเรียน (AAR) การประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ณ ห้องประชุมธาราปัญญาพัฒน์ สำนักงานชลประทานที่ 11