วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการติดตามการจัดการข้อร้องเรียนในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์
 
       วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการติดตามการจัดการข้อร้องเรียนในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ ให้กับทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อจัดทำคู่มือกระบวนงานต่อไป