วิสัยทัศน์กรมชลประทาน............... "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"


 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
Free Website Counter
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
 
 แผนการจัดการความรู้ สชป.10 พ.ศ.2559
1 ต.ค.2556
 
 


   จัดทำโดยทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 10
โทร 0 3648 6628 ต่อ 104 , 204   E-mail : supunsa1054@gmail.com