วิสัยทัศน์กรมชลประทาน............... "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"


 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
Free Website Counter
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
 
 แผนการจัดการความรู้ สชป.10 พ.ศ.2559
1 ต.ค.2556
 
 

เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำสะแทด (พ.ศ.2562) โดย นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ ......2 ต.ค.2563
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำชีน้อย (พ.ศ.2562) โดย นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ ......2 ต.ค.2563
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร (พ.ศ.2562) โดย นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ ......2 ต.ค.2563


   จัดทำโดยทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 10
โทร 0 3648 6628 ต่อ 104 , 204   E-mail : supunsa1054@gmail.com