รายงานการประชาสัมพันธ์ฯ  การจัดการความรู้ผ่าน ระบบเสียงตามสาย
 ลิ้งของ งานประชาสัมพันธ์ฯ สชป.8
ประจำปีงบประมาณ 2559
 
( โดย  งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศฯ  สชป.8 ) 


( ฟังเสียงบรรยายและประชาสัมพันธ์ )

ลำดับที่

บันทึกรายงานการการจัดการความรู้ประชาสัมพันธ์ฯผ่านเสียงตามสาย

ตารางการออกอากาศ ประจำเดือน

ประมวลภาพกิจกรรมเสียงตามสาย

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม

1-31 ส.ค 59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฏาคม

1-29 ก.ค 59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

1-30 มิ.ย 59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม

2-31 พ.ค. 59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน เมษายน

1-29 เม.ย.59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม

1-31 มี.ค. 59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์

1-29 ก.พ. 59

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม

4-29 ม.ค. 59  

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม

1-30 ธ.ค. 58  

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน

2-30 พ.ย. 58

 บันทึกแจ้งรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม

1-30 ต.ค. 58  


ปรับปรุงครั้งล่าสุด