บันทึกแจ้งกำหนดตรวจประเมินการจัดการความรู้ ประจำปี 2559


 ( หากหน้าเว็บเพจไม่สามารถแสดงผลการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบให้ติดตั้ง Thai Saraban Psk )

 
( แนวทางการให้คะแนนหมวด 1-6 ในปีงบประมาณ 2559  )

img2.gif