กิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้
( การฝึกอบรม )
สำนักชลประทานที่ 8 ปี 2557


ลำดับที่

ชื่อเรื่องการประชุมของคณะทำงาน Km Team ปีงบประมาณ 2557

คู่มือการใช้งาน

รายงานการจัดการความรู้

แฟ้มภาพกิจกรรม

4.

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม " Rid Drafting"
( ไฟล์นำเสนอ )

 


3.

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมฯ"
( ไฟล์นำเสนอ )

 


2.

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อปัญหาในการปฏิบัติงานที่อยากรู้ "
( ไฟล์นำเสนอ )

 


1.

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Water Daily"
( ไฟล์นำเสนอ )

 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 กันยายน 2557