แฟ้มภาพพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นอันดับ 1 หน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น ( KM ARWARD 2013 )
ประจำปีงบประมาณ 2556 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 112 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ กรมชลประทาน สามเสน