โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครืองมือวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ( SYNTHESIZER )

คู่มือประกอบการอบรม ( พิมพ์ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็น PDF )

ไฟล์ประกอบการบรรยายจาก กสทช.

 ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารจาก " คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม "