( ข้อมูลปี 2559 ) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รวม 4 เรื่อง(  1 เรื่อง )
 

 ( จำนวน....เรื่อง )

( จำนวน 8 เรื่อง )

( จำนวน...เรื่อง )

( จำนวน....เรื่อง )

( จำนวน...เรื่อง )

( จำนวน...เรื่อง )

( จำนวน....เรื่อง )

( จำนวน....เรื่อง )การดำเนินการโครง
การของหน่วยงาน
 การแก้ไขการเคลื่อนตัวของเขื่อน
 
 
 
 คู่มืองานสระเก็บน้ำสำหรับชุมชนขั้นตอนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก
 
 
 
 
 
 
 


คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย
 การบริหารงานก่อสร้าง CPM
 
 
 
 
 
 โครงการนำร่อง
พัฒนาเกษตร
ใช้น้ำน้อย

 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ
 
 
 
 
 
 


 การรับน้ำหนักพื้นดินที่รองรับอาคารต้านแผ่นดินไหว
 
 
 
 
 
 


 การก่อสร้างเขื่อนหรือทำนบปิดลำน้ำบนชั้นดินอ่อน
 
 
 
 
 
 


 ฝายชะลอความชุ่มชื้น
 
 
 
 
 
 


 หนังสือน้ำคือชีวิต
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22 สิงหาคม 2558