กิจกรรม COP และเปิดป้ายชุมชนนักปฏิบัติ ส่วนเครื่องจักรกล โดย ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ  สชป.8

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น.

1. ชมคลิปวิดีโอจำลองสถานการณ์ของการทำ COP


2.
คลิกดูแฟ้มภาพกิจกรรม

3.รายงานผลการจัดกิจกรรม
" ชุมชนคนรักวิทยุสื่อสาร&ไอที "
( สรุปบทเรียนจากการจัด COP )

ราย