แฟ้มภาพกิจกรรมวันครบรอบ 111 ปี สำนักชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30-10.30 น. กิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดย ผชช.ชป.8 เป็นประธานในพิธี
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน ฝ่าย ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. โดยพร้อมเพรียงกัน