แฟ้มภาพกิจกรรม ทีมงาน KM สำนักชลประทานที่ 8 ร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
 ณ อาคาร HANGA กรมชลประทาน  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ