บัญชีความรู้จากการสำรวจในตัวบุคคล 9 ด้านของ สชป.8
หน้ารายการผลงานทางวิชาการเดิมในปีที่ผ่านมา

( ผลงานทางวิชาการภายใน จำนวน 1 เรื่อง )                                                                                    

หัวข้อ

ชื่อเรื่องความรู้

โดย

ผลงานทางวิชาการ

ไฟล์ข้อมูล

แหล่งค้นคว้า/Link

การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่และ
ติดตามสภาพน้ำในแปลง
นาของอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่

นายสมศักดิ์  ทาบโลกา

 ภายใน

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2554