>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 <<<

                                                      
                                               
      

   . : ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ในยุค THAILAND 4.0 : .  

   . : แนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : .  

   . : หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทาน และงานจ้างเหมาบำรุงรักษาคันคลองชลประทาน : .  

   . : คู่มือนามเรียกขาน และรหัสเรียกขานสถานีสื่อสาร กรมชลประทาน : .  

 . : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี   ( ว 135 ) : .  

 . : การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในเขต สชป.6 : .  

 . : แนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมบำรุงอาคารชลประทาน ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) : .  

 . : คู่มือแนะนำการใช้งาน CENPROJECT-2 ส่วนแผนงาน อย่างง่าย : .  

 . : Cenproject Manual : .  

 . : โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563 : .  

 . : สถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ ปี 2562/63 : .  

 . : Rid Express สชป.6.pdf : .  

 . : คู่มือการบันทึกระบบติดตามออนไลน์ กองแผนงาน : .

 

           

   วารสารเพิ่มเติม >>>

 

 

100560
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
23
44
100340
315
740
100560

Your IP: 3.236.231.14
2021-04-12 19:09