>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 <<<

                      
                       
      

  . : หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทาน และงานจ้างเหมาบำรุงรักษาคันคลองชลประทาน : .  

   . : คู่มือนามเรียกขาน และรหัสเรียกขานสถานีสื่อสาร กรมชลประทาน : .  

 . : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี   ( ว 135 ) : .  

 . : การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในเขต สชป.6 : .  

 . : แนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมบำรุงอาคารชลประทาน ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) : .  

 . : คู่มือแนะนำการใช้งาน CENPROJECT-2 ส่วนแผนงาน อย่างง่าย : .  

 . : Cenproject Manual : .  

 . : โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563 : .  

 . : สถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ ปี 2562/63 : .  

 . : Rid Express สชป.6.pdf : .  

 . : คู่มือการบันทึกระบบติดตามออนไลน์ กองแผนงาน : .

 . : รายงานผลการดำเนินงานปี 62 (สำนักงาน กปร.) 84 Mb. : . 

 

           

   วารสารเพิ่มเติม >>>

099541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
12
49
99403
36
742
99541

Your IP: 3.237.71.247
2021-03-03 12:13