สำนักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
327 ม.1 บ.หมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 0-4226-6356-7 โทรสาร : 0-4226-6359
ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ : งานปฏิบัติการสารสนเทศ e-mail: admin@rid5.net