คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 2535 ชุดใดบ้างมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

พิมพ์
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:16 น.

คำตอบ

arrow คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 34 และข้อ 79 ตามระเบียบพัสดุ 2535 มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ตอบโดย...คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:26 น. )