หน่วยงานได้ดำเนินการลงร่าง TOR แต่เนื่องจากลงรายละเอียดในร่าง TOR ผิดพลาดต้องแก้ไข จะต้องประกาศยกเลิกร่าง TOR ในระบบด้วยหรือไม่ อย่างไร

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ในขั้นตอนของลงร่าง TOR ยังไม่ใช่ขั้นตอนของการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น หากการลงร่าง TOR ผิด ก็ดำเนินการเพียงการยกเลิกร่าง TOR แล้วทำการลงร่าง TOR ใหม่เท่านั้น ระเบียบฯ พ.ศ.2549 มิได้กำหนดให้ต้องประกาศยกเลิก เนื่องจากยังไม่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:55 น. )