กรณีประกาศสอบราคาในระบบ e-GP แล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 41(1) อีกหรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow การสอบราคาในปัจจุบัน การเผยแพร่เอกสารสอบราคายังต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 41(1) ส่วนกระบวนการลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร0506/ว78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี

 

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:48 น. )