การตรวจรับพัสดุต้องใช้เวลาเท่าไหร่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow  หลักการให้ตรวจรับตั้งแต่วันที่มีหลักฐานเป็นหนังสือมาส่ง และคณะกรรมการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ทดลอง)


คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:23 น. )