//
ป้ายโฆษณา

ค้นหาในคลังความรู้

ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้161
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้169
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้849
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1413
mod_vvisit_counterเดือนนี้592
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7524
mod_vvisit_counterAll days711054

เรามี: 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.237.71.247
 , 
Today: มี.ค. 03, 2021

กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Home คำถามที่พบบ่อย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 169
32 กรณีหน่วยงานได้ประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้ว หากไม่มีผู้วิจารณ์ แต่หน่วยงานเห็นเองว่าควรแก้ไข TOR หน่วยงานจะสามารถนำร่างTOR ที่แก้ไขแล้ว ลงในเว็บไซต์ดังกล่าวได้อีกหรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 201
33 กรณีผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น จะอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อใคร คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 176
34 กรณีผู้อุทธรณ์ผลการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นต่อหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หัวหน้าหน่วยงานจะประกาศยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ ด้วยเหตุพิจารณาผลการอุทธรณ์ไม่ทันภายใน 7 วันได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 248
35 กรณีผู้ประกอบการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นต่อหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาจะยื่นอุทธรณ์ต่อ กวพ.อ.ได้อีกหรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 197
36 กรณีเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคามีมติว่าสมควรรับการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดแล้ว จะสามารถแจ้งผลการเสนอราคาให้กับผู้ที่เข้าเสนอราคาทุกรายทราบได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 159
37 กรณีโรงพยาบาลจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการโดยพิจารณาราคาต่อรายการ ทำให้มีผู้เสนอราคาหลายราย เนื่องจากมีเอกสารเสนอราคาจำนวนมาก ตรวจคุณสมบัติไม่ทัน... คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 191
38 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับคำสั่งให้ไปประจำห้องเคาะราคา ในระหว่างที่มีการเสนอราคาเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปอยุ่นอกห้องเสนอราคา คอยสังเกตการณ์ และดูแลอยุ่บริเวณหน้าห้องเสนอราคา ได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 148
39 กรณีผู้ชนะการเสนอโครงการประกวดราคาจัดซื้อหรือจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มาทำสัญญาจะสามารถเรียกรายต่ำถัดไป ได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 507
40 การกำหนดวงเงินตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 380
41 กรณีสำนักงานเกษตรจังหวัดก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการเกษตร และได้แต่งั้ง นาย ก ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นผู้ควบคุมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดจะจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ให้กับนาย ก ........ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 172
42 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 2336
43 กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน 52 ล้านบาท แต่ผลการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สิ้นสุดลง ปรากฎว่าผลการจัดหาได้อยูู่ในวงเงิน 49 ล้าน ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 235
44 กรณีจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ วงเงิน 5,000,000 บาท หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจในการสั่งจ้างได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 157
45 การจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ วงเงิน 500,000 เป็นอำนาจของใคร คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 177
46 หน่วยงานสามารถแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 2509
47 หน่วยงานสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 185
48 กรณีมีโรงเรียนมีข้าราชการ จำนวน 1 คน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) สามารถตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 761
49 หน่วยงานดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 144
50 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จำนวน 5 ท่าน กรรมการ 4 ท่าน มีความเห็นให้รับงานได้ แต่กรรมการอีก 1 ท่าน มีความเห็นว่าไม่สมควรรับงาน หน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไร คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 182
51 การตรวจรับพัสดุด้วยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่งตั้งพนักงานราชการ 1 คน เป็นผู้รับพัสดุได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 395
52 ผู้รับจ้างถึงกำหนดส่งมอบงาน แต่ไม่มีประธานกรรมการในการตรวจรับจะส่งมอบงานกับคณะกรรมการก่อนมีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 160
53 การดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะสามารถใช้บุคคลนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 178
54 คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถเบิกค่าตอบแทนการประชุม ได้หรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 781
55 รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการเสียระหว่างที่เดินทางไปราชการต่างจังหวัด ไม่สามารถขับกลับมาซ่อมที่จังหวัดภูเก็ตได้ เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าวได้ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 258
56 การซื้อน้ำมันสำรองไว้ที่สำนักงาน สำหรับรถตัดหญ้า เป็นการกระทำที่ผิดระเบียบหรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 172
57 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ (กรณีพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อเร่งด่วน/ล่าช้า จะเสียหาย) จะต้องมีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาหรือไม่ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 169
58 การซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ราคาหลอดละ 7,000 บาท ถือว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 291
59 กรณีได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 51,000 จะใช้ราคากลางในการจัดซื้อ ระหว่าง .......... คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 204
60 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร วงเงิน 120,000 บาท ราคากลาง 110,000 บาท กรณีผู้เสนอราคาๆ ราคา 120,000 ซึ่งสูงกว่าราคากลาง จะสามารถจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 1242
 
หน้า 2 จาก 4
free pokerfree poker

nice yetkili servis,nice bariyer ,mantar bariyer,epoksi ,l koltuk takımı,mantar bariyer,bft türkiye,bahçe kapısı motoru,nice türkiye,evden eve nakliyat,gebze evden eve nakliyat,nice türkiye,kepenk tamiri,Dış cephe mantolama,epoksi zemin kaplama,
escort ankara,bursa travesti,sex izle,ataşehir escort,kadıköy escort,beşiktaş escort,ankara escort,ankara escort,ankara escort,beylikdüzü escort,şirinevler escort,bakırköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,