//
ป้ายโฆษณา

ค้นหาในคลังความรู้

ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้186
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1118
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2156
mod_vvisit_counterเดือนนี้6972
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5590
mod_vvisit_counterAll days709910

เรามี: 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.239.33.139
 , 
Today: ก.พ. 26, 2021

กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Home รวมเว็บไซต์ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเว็บไซต์ฐานความรู้ทั่วไป

รวมเว็บไซต์ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเว็บไซต์ฐานความรู้ทั่วไป

Office of the Permanent Secretary The Prime Minister's Office

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Office of the official information Commission

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

Thailand’s Official Information Center

กรมประชาสัมพันธ์

Office of the Consumer Protection Board

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

Government Spokesman Bureau, Thailand

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

The Secretariat of the Cabinet

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

National Intelligence Agency

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

The Bureau Of The Budget

สำนักงบประมาณ

Office of The National Security Coucil

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

The Council of State of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Civil Service Commission

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Office of the Publie Sector Development Commission Thailand

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

National Economic & Socia Development Board

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
 • รัฐวิสาหกิจ

Mass Communication Organization of Thailand

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

Office of the Minister Ministry of Defence

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary For Defence

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Royal Aide-de-camp Cepartment

กรมราชองครักษ์

Supreme Command Headquarters

กองบัญชาการทหารสูงสุด

Royal Thai Army

กองทัพบก

Royal Thai Navy

กองทัพเรือ

Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศ
 • รัฐวิสาหกิจ

The War veterans Organization of Thailand

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Battery Organization Thailand

องค์การแบตเตอรี่

The Tanning Organization

องค์การฟอกหนัง

The Departments and Office of the Ministry of Finance

สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

The Treasury Department

กรมธนารักษ์

The Comptroller General's Department

กรมบัญชีกลาง

The Customs Department

กรมศุลกากร

The Exicse Department

กรมสรรพสามิต

The Revenue Department of Thailand

กรมสรรพากร

Thailand Privatisation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Public Debt Management Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

The Fiscal Policy Office, FPO

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • รัฐวิสาหกิจ

The Government Lottery Office

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Export - Import Bank of Thailand

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

The Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Housing Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Krung Thai Bank Public Company Limited

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Thailand Tobacco Monopoly

โรงงานยาสูบ

Liquor Distillery Organization

องค์การสุรา, กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา
 • กองทุน

Government Pension Fund

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Office of the Minister Ministry of Foreign Affairs

สำนักงานรัฐมนตรี

Office ot the Permant Secertary Ministry of Foreign Affairs

สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Consular Affairs

กรมการกงสุล

Department of Protocol

กรมพิธีการทูต

Department of European Affairs

กรมยุโรป

Department of Technical and Economic Cooperation

กรมวิเทศสหการ
Department of Treaties and Legal Affairs กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Information กรมสารนิเทศ
Department of American and South Pacific Affairs กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Department of ASEAN Affairs

กรมอาเซียน

Department of East Asian Affairs

กรมเอเชียตะวันออก

Department of South Asian Middle East and African Affairs

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

Department of Internationl Economic Affairs

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Office of the Minister Ministry of Tourism and Sports สำนักงานรัฐมนตรี
Office ot the Permant Secertary Ministry of Tourism and Sports สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of Sports and Recreation Development สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กรมพลศึกษา
Office of Tourism Development สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
 • รัฐวิสาหกิจ
Tourism Authority of Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
การกีฬาแห่งประเทศไทย

Office of the Minister Ministry of Social Development and Human Security สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Social Development and Human Securit สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Social and Welfare Development กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Office for Women and Families สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Office for the Protection of children the Elderly and the Disadvantaged สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 • รัฐวิสาหกิจ
National Housing Authority การเคหะแห่งชาติ
Powered by Joomla! and designed by OnlyTheBest.in.TH สำนักงานธนานุเคราะห์
 • องค์การมหาชน
Community Organizations Development Institute(Public Organization)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Office of the Minister Ministry of Agriculture And Cooperatives สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives สำนักงานปลัดกระทรวง

Royal Golden Jubilee Celebration

กรมชลประทาน
Coopetative Auditing Department กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Department of Fisheries กรมประมง
Department of Livestock Development กรมปศุสัตว์
Royal Forest Department กรมป่าไม้
Land development department กรมพัฒนาที่ดิน
Department Of Agriculture กรมวิชาการเกษตร
Department of Agricultural Extension กรมส่งเสริมการเกษตร
The Cooperative Promotion Department กรมส่งเสริมสหกรณ์
Agricultural Land Reform Office สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Office of Agricultural Economics สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
National Bureau of Agricultural and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • รัฐวิสาหกิจ
Ministry of Agriculture and Cooperatives องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Forest Industry Organization องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
Ministry of Agriculture and Cooperatives องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การสวนยาง

Office of the Minister Ministry of Transport สำนักงานรัฐมนตรี
Office of Permanent Secretary Ministry of Transport and Communications สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of the Maritime Promotion Commission กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
Department of Land Transort กรมการขนส่งทางบก
The Department of Air Transport กรมการขนส่งทางอากาศ
Department of Highways กรมทางหลวง
Department of Rural Highways กรมทางหลวงชนบท
Office of Transport and traffic Policy and Planning สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • รัฐวิสาหกิจ
Port Authority of Thailand การท่าเรือแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand การรถไฟแห่งประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Thai Airways Internationa บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Suvarnabhumi Airport, New Bangkok International Airport Co., Ltd., บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด, บทม. "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"
Aeronautical Radio of Thailand บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด,
Civil Aviation Training Center ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
The Transport Co.,Ltd. บริษัท ขนส่ง จำกัด
Thai Maritime Navigation Co.Ltd บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
Expressway And Rapid Transit Authority of Thailand การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
MAS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Natural Resources and Environment สำนักงานปลัดกระทรวง
Pollution Control Department กรมควบคุมมลพิษ
Department of Marine and Coastal Resources กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Department of Mineral Resources, DMR กรมทรัพยากรธรณี
Department of Water Resources กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Groundwater Resources กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Environmental Quality Promotion, DEQP กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of National Parks Wildlife and Plants กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
Office of  Envionment Policy and Plan

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รัฐวิสาหกิจ
Wastewater Management Authority องค์การจัดการน้ำเสีย
Design by Secretariat of the Prime Minister องค์การสวนพฤกษศาสตร์
The Zoological Park Organization Under the Royal Patronage of H.M. The King
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The National Telecommunlcations Commission

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Thai Meteorological Department

กรมอุตุนิยมวิทยา

National Statistical Office

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • รัฐวิสาหกิจ

Cat Telecom Public Company Linited

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Thailand Post

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด"
 • บริษัทมหาชนในกำกับ
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Departrment of Petroleum Resources กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Energy Business กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Renewable Energy and Energy Conservation กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Energy Policy and Planning Office สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • รัฐวิสาหกิจ
Electricity Generating Authority of Thailand การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
PTT Public Company Limited บริษัท ปตท.จำกัด (หาชน)
Bangchak Petroleum Plc.
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Office of the Minister Ministry of Commerce สำนักงานรัฐมนตรี
Permanent Secretary Ministry of Commerce สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Foreign Trade, DFT

กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Internal Trade, DIT กรมการค้าภายใน
Department of Insurance กรมการประกันภัย
Department of International Trade Negotiations กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of Intellectual Property, DIP กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Trade Affairs Development กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Export Promotion, DEP กรมส่งเสริมการส่งออก
 • รัฐวิสาหกิจ
Publie Warehouse Organization องค์การคลังสินค้า
 • หน่วยงานอิสระ
The Thai Chamber of Commerce สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Office of the Minister Ministry of Interior สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary for Interrior สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Provincial Administration by Data Processing Center, or at MOI กรมการปกครอง
Department Accelerated Rural Development, ARD กรมการพัฒนาชุมชน
Department of Lands กรมที่ดิน
Department of Disaster Prevention and Mitigation กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Public Works and Town & Country Planning กรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Local Administration กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจ
Metropolitan Electricity Authority การไฟฟ้านครหลวง
Provincial Electricity Authority การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Metropolitan Waterworks Authority การประปานครหลวง
Provincial Waterworks Authority การประปาส่วนภูมิภาค
The Marketing Organization
องค์การตลาด

Office of the Minister Ministry of Justice สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Probation กรมคุมประพฤติ
Department of Rights Protection and Liberties กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Legal Execution Department กรมบังคับคดี
Department of Youth Observation and Protection กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Corrections กรมราชทัณฑ์
Special Investigation Department กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Office of Justice Affairs สำนักงานกิจการยุติธรรม
Central Institute of Forensic Science สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

office of the Narcotics Contro Board

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • องค์กรอิสระ
เนติบัณฑิตสภา

Thai Arbitration Institute

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
Office of the Minister Ministry of Labour สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Department of Employment กรมการจัดหางาน
Department of Skill Development กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Social Security Office สำนักงานประกันสังคม
Office of the Minister Ministry of Culture สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour culture สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of National Buddhism สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
The Fine Arts Department กรมศิลปากร
Office of the National Culture Commission สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Office of Contemporary Art And Culture สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • องค์การมหาชน
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Office of the Ministry of Science and Technology สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Science Technology and Environment สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Science Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Office of Atomic Energy for Peace, OAEP สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • รัฐวิสาหกิจ
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Internet Thailand - The first ISP in Thailand บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
The National Science Museum Organisation องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,
 • องค์กรอิสระ
National Institule of Metrology (Thailand) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Siam Photon Laboratory ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Center for Gonotic Enginooring and Biotochnlogy ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
National Metal and Materials Technology Center ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Technical Information Access Center ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี,
 • องค์การมหาชน
Geo-Informatics and Space Technology Decelopment Agency (Public Organization)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Office of the Minister Ministry of Education สำนักงานรัฐมนตรี
Office of Permanent Secretary for Education สำนักงานปลัดกระทรวง
Office of the Teacher Civil Service Commission สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
Department of  Non-Formal Education กรมการศึกษานอกโรงเรียน
Office of the Prlvate Education Commission สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
Stydentloan.ktb.co.th กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
Office of Education Council สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Basic Education Commission สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมวิชาการ
Department of General Education กรมสามัญศึกษา
Commission On Higher Education สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
VocationalEducation Commission สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • องค์การมหาชน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
The Teachers Council of Thailand, Kurusapha คุรุสภา
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สสวท.
International Institute for Trade and Development (ITD) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
Mahidol Wittayanusorn School รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 • องค์การในกำกับ

มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ทบวงมหาวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Office of Rajabhat Institutes Council สถาบันราชภัฏ
Rajamangala Institutc of Technotogy สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
๒ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)
Ramkhaeng University มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๒ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทจํากัดรับนักศึกษา) :
๑๘ มหาวิทยาลัยของรัฐ, และ ๔ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Khon Kaen University มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mahido University มหาวิทยาลัยมหิดล
Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Thaksin University มหาวิทยาลัยทักษิณ
Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
King Mongkut's University of  Technology Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut'sInstitute of Technology Ladkrabang สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
National Institute of Development Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mae Fan Luang University มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Ubon Ratchathani University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา
Naresuan University มหาวิทยาลัยนเรศวร
Suranaree University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันการศึกษาเอกชน
Asian University of Science and Technology มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
Assumption University มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Chaopraya University มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
Christian University มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Dhurakijpundit University มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Eastern Asia University มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Huachiew Chalermprakiet University มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Hasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Krirk University มหาวิทยาลัยเกริก
Mahanakorn University of Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Nivadhana University มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
North Eastern University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Payap University มหาวิทยาลัยพายัพ
Rangsit University มหาวิทยาลัยรังสิต
Saint Johm's University มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
Shinawatra University มหาวิทยาลัยชินวัตร
Siam University มหาวิทยาลัยสยาม
Sirin Siam International University มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินทร์สยาม
South-East Asia University มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Sripatum University มหาวิทยาลัยศรีปทุม
The University of the Thai Chamber of Commerce มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Vongchaualitkul Univevsity มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Webster University Thailand มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
วิทยาลัยเอกชน
Bangkok Thonburi College วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
College of Asian Scholars วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Dusit Thani College วิทยาลัยดุสิตธานี
Far Eastern College วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Hatyai City College วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
Lumnamping College วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
Mission College วิทยาลัยมิชชั่น
North Bangkok College วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North-Chiang mai College วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
The North Eastem Poytechnic College วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Pathumthani College วิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาลัยภาคกลาง
Rajapark College วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
Rattana Bundit College วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยแสงธรรม
Saint Louis College วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
St Thcresa Inti College วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
Santapol College วิทยาลัยสันตพล
Schiller-Stamford International University วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-สแตมฟอร์ด
Southeast Bangkok College วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Southern College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
Srisophon College วิทยาลัยศรีโสภณ
Swinbume Tummasiri College วิทยาลัยสวินเบอร์น-ธรรมศิริ
Tapee College วิทยาลัยตาปี
Thonburi College of Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
วิทยาลัยทองสุข
Yala Islamic College วิทยาลัยอิสลามยะลา
Yonok College วิทยาลัยโยนก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ (ไม่อยู่ในกำกับของรัฐบาลไทย)
Asian Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • รัฐวิสาหกิจ
Kurusapa Business Organization
องค์การค้าของคุรุสภา
Office ot the Minister Ministry of Public Health สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Medical Services, DMS กรมการแพทย์
Department of Communicable Dise ase Control กรมควบคุมโรค
Department of Traditional and Alternative Medicine Development กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Medical Sciences, DMSC กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Mental Health กรมสุขภาพจิต
Department of Health, DOH กรมอนามัย
The Food and Drug Administration, FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Health Service Support กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • สถาบัน
The Dental Council ทันตแพทยสภา
Thailand Nursing Council สภาการพยาบาล
The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
National Healta System Reform Office สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
Health Systems Research Institute สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
The Medical Council แพทยสภา
The  Pharmacy Council สภาเภสัชกรรม
 • รัฐวิสาหกิจ
The Government Pharmaceutical Organization
องค์การเภสัชกรรม

Office of the Minister Ministry of Industry สำนักงานรัฐมนตรี
Office of The Permanent Secretary Ministry of Industry สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Industrial Works, DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion, DIP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Basic Industries nad Mines กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Office of ้the Cane and Sugar Board สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
Thai Industrial Standards Institute, TISI สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
The Office of Industrial Economics สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
Office of the Board of Investment, BOI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • รัฐวิสาหกิจ
Industrial Estate Authority of Thailand การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หน่วยงานในกำกับ
The Office of Small and Medium Enterprises Promotion สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สถาบันอิสระ
Thailand Automotive Institute สถาบันยานยนต์
Electrical and Electronics Institute สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Management System Certification Institute (Thailand) สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
National Food Institute สถาบันอาหาร
Thai - German Institute สถาบันไทย-เยอรมัน
Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Thailand Textile Institule สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Iron and Steel Institute of Thailand สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
Institute for Small and Medium Enterprises Development
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
The Office of His Majesty's Principal Private Secretary สำนักราชเลขาธิการ
Bureau of the Royal Household สำนักพระราชวัง
Privy Councillor องคมนตรี
Office of the Royal Development Projects Board, RDPB สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
National Research Council of Thailand สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
The Royal Institute ราชบัณทิตยสถาน
Royal Thai Police สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
National Economic and Social Advisory Council สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Office of the attorney General สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ส่วนราชการอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐
Office of the Admistrative Court of Thailand ศาลปกครอง
The Constitutional court of the Kingdom of Thailand ศาลรัฐธรรมนูญ
Office of The Election Commission of Thailand สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
The Judiciary of Thailand สำนักงานศาลยุติธรรม
The National Human Righs Commission of Thailand สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
The Ombudsman of Thailand สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
Office of The Auditor General of Thailand สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Political Development Council สภาพัฒนาการเมือง
 • หน่วยงานอิสระ
Crown Property Bureau สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bank of Thailand ธนาคารแห่งประเทศไทย
The Office of the Securities and Exchange Commission สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
Thailand Thai Parliamen สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Senate of Thailand สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
 • องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
Bangkok Metropolitan Administration ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
Pattaya City Hall เมืองพัทยา
 
free pokerfree poker

nice yetkili servis,nice bariyer ,mantar bariyer,epoksi ,l koltuk takımı,mantar bariyer,bft türkiye,bahçe kapısı motoru,nice türkiye,evden eve nakliyat,gebze evden eve nakliyat,nice türkiye,kepenk tamiri,Dış cephe mantolama,epoksi zemin kaplama,
escort ankara,bursa travesti,sex izle,ataşehir escort,kadıköy escort,beşiktaş escort,ankara escort,ankara escort,ankara escort,beylikdüzü escort,şirinevler escort,bakırköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,kurtköy escort,