คลังความรู้ กลุ่มกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน

คลังความรู้กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
ขอเชิญประชุมแนวทางการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน PDF Print E-mail
  
Tuesday, 25 April 2017 07:06

Last Updated ( Tuesday, 25 April 2017 07:19 )
 
ทีมงานจัดการองค์ความรู้ PDF Print E-mail
  
Monday, 07 November 2016 07:28

จัดตั้งทีมงานจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

Last Updated ( Monday, 06 March 2017 09:03 )
 
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อ PDF Print E-mail
  
Wednesday, 27 June 2012 02:42

 

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศมีมากมาย หลายพันโครงการ ในโครงการเหล่านั้นมีจำนวนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณษพระราชทานชื่อโครงการให้

กลุ่มกิจกรรมพิเศษขอยกตัวอย่างโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับพระราชทานชื่อมาให้ทราบพอสังเขป

เปิด

 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการชลประทาน PDF Print E-mail
  
Tuesday, 20 September 2016 06:38

ดาวน์โหลด

Last Updated ( Tuesday, 20 September 2016 07:33 )
 
โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา PDF Print E-mail
  
Friday, 25 May 2012 04:28

โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                          

 

Last Updated ( Friday, 25 May 2012 05:24 )
 
Copyright © 2020 คลังความรู้ กลุ่มกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.