แผนการจัดการความรู้ .. พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 14:00 น.

                                                                                                                                               

         แผนการจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา

  
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2556
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2021 เวลา 23:24 น.