ทีมงาน KM สำนัก ... พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 13:52 น.

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM


คำสั่งสำนักวิจัย แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2564

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2560

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2559

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2558

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2557

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2556

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2555

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ. 2554

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ พ.ศ 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2021 เวลา 23:47 น.