Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 อิทธิพลของการพรางแสงในการควบคุมวัชพืชใต้น้ำบางชนิด อุไร เพ่งพิศ 335
62 การประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกในการควบคุมวัชพืชใต้น้ำในคลองส่งน้ำชลประทาน อุไร เพ่งพิศ 291
63 การบริหารจัดการคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อรักษาพื้นที่ชลประทานให้มีศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตร : กรณีศึกษาที่ I การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำชลประทานในคลองระบายเพื่อติดตามและแก้ปัญหาการแพร่กระจายของดินด่างในเขตโครงการชลประทานกำแพง สมบูรณ์ มั่นความดี 275
64 การประเมินคุณภาพน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 8 ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2553 สุขลัคน์ นาเนกรังสรรค์ 390
65 การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแบบแห้งในคลองชลประทาน แสงดาว วงศ์ปัน 318
66 การพัฒนาเครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำและดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดการดินและน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ มั่นความดี 281
67 การฟื้นฟูกำลังของคอนกรีตโครงสร้างที่มีรูโพรงเมื่อซ่อมด้วย Latex และ Nonshrink เศกสรรค์ ชูทับทิม 490
68 การสร้างเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและปริมาณน้ำด้วยวิธีดัชนีความเร็ว สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ 408
69 การศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองท่าตะเภาภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร ดุษฎี พรพระแก้ว 383
70 การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์ของแก่งเทียมในโครงการเขื่อนแควน้อย กัญญา อินทร์เกลี้ยง 420
71 การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของอาคารระบายน้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินและท่อระบายน้ำของเขื่อนเก็บกักน้ำป่าสัก ปริญญา กมลสินธุ์ 376
72 การศึกษาเพื่อใช้ทรายแม่น้ำทดแทนออตตาวาในการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ ประสิทธิชัย แก้วพิชัย 834
73 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม เพื่อประเมินค่าความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน สำหรับงานก่อสร้างอาคารชลประทาน สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 684
74 ความต้านทานซัลเฟตของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1ผสมเถ้าลอย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ธวัชชัย คุณประคัลภ์ 459
75 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช?กับแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ศิริพร บุญดาว 1 588
76 นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของDuckweed Ecology and Utilization of Duckweed นิศานาถ ละอองพันธ์ 571
77 การงอกของเมล็ดดีปลีน้ำภายใต้อิทธิพลของแสง อุไร เพ่งพิศ 503
78 การศึกษาการสอบเทียบประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ? ดุษฎี พรพระแก้ว 426
79 การศึกษาเพื่อใช้แอสฟัลต์ผสมผงยางในงานดาดคลองชลประทาน เศกสรรค์ ชูทับทิม 349
80 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบความซึมน้ำของดินในสนาม สำหรับการก่อสร้างอาคารชลประทาน สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 395
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 4 จาก 14