Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การนำวัชพืชน้ำมาผลิตและปรับปรุงเป็นแผ่นวัสดุ???เพื่อเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรียใช้แทนหนังสัตว์ :??ทางเลือกใหม่ในการควบคุมการแพร่ระบาดวัชพืชน้ำในพื้นที่ชลประทาน ? 581
42 ???การประเมินผลตกค้างของสารควบคุมสาหร่ายชั้นต่ำโดยใช้สัตว์พื้นท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ศิริพร บุญดาว 457
43 การประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณค่าการกัดเซาะที่สะพาน วชิร สามวัง 1111
44 การศึกษาคุณภาพน้ำภายหลังงานก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน บริเวณทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมของโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เจียมจิตร ขวัญแก้ว 445
45 โครงการจัดทำเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ พร้อมเรือสำรวจน้ำ ปริญญา กมลสินธุ์ 528
46 โครงการออกแบบและก่อสร้างประตูควบคุมน้ำแบบปรับบานอัตโนมัติด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส (ประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับบานอัตโนมัติไฟเบอร์กลาส RADA Gate Model II) ปริญญา กมลสินธุ์ 467
47 โครงการจัดทำสถานีตรวจวัดคุณสมบัติของดินและน้ำแบบอัตโนมัติผ่านระบบไร้สาย สมบูรณ์ มั่นความดี 303
48 โครงการพัฒนาการก่อสร้างฝายปรับระดับได้ด้วยกล่องยางบรรจุดิน ปิยดุล สุขโข 293
49 โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดข้อมูลอุทกศาสตร์ และชลศาสตร์ระยะไกลเพื่อใช้ในงานชลประทานและบริหารจัดการน้ำกรณี : การจัดทำเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบไซฟอน(Syphoning Rain Gauge) ปริญญา กมลสินธุ์ 1356
50 โครงการวางมาตรฐานระบบงานทดสอบด้านวิศวกรรมSulfate Resistance of Portland Cement Type I with Fly Ash, Portland Cement Type I and Portland Cement Type V ปิยดุล สุขโข 460
51 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน ชวลี เฌอกิจ 390
52 โครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์คาบการเกิดซ้ำ กัญญา อินทร์เกลี้ยง 493
53 ปัญหาการระบาดของสาหร่ายชั้นต่ำ (microphyte)และการรักษาคุณภาพน้ำทางชีวภาพอย่างเหมาะสมในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ ศิริพร บุญดาว 672
54 ปัญหาการระบาดของวัชพืชน้ำ (macrophyte) และการจัดการที่ถูกต้องเพื่อรักษาสมดุลทางระบบนิเวศ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ นิศานาถ ละอองพันธ์ 357
55 ปัญหาการระบาดของวัชพืชน้ำ (macrophyte) และการจัดการที่ถูกต้องเพื่อรักษาสมดุลทางระบบนิเวศ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ นิศานาถ ละอองพันธ์ 518
56 การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย เนื่องจากสาหร่ายมีพิษเกิดการบลูมในอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยโดยเคมีบำบัดและบูรณาการวิธี ภาสพล ธรรมตันติหิรัญ 1119
57 ผลของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและการจัดการน้ำทิ้งของชุมชนบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จงกลณี วรรณเพ็ญสกุล 962
58 วิธีการควบคุมกำจัดวัชพืชด้วยการใช้สารเคมีในพื้นที่ชลประทาน อำพร คล้ายแก้ว 410
59 การติดตามการประเมินผลการงอกของเมล็ดตกค้างในดินการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่และการแพร่กระจายของวัชพืชน้ำ หลังการใช้วิธีการควบคุมแบบต่างๆ นิศานาถ ละอองพันธ์ 1444
60 การประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำภายหลังการควบคุมวัชพืชน้ำด้วยวิธีการต่างๆ ศิริพร บุญดาว 386
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 14