Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
261 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในคลองชลประทานที่มีวัชพืชน้ำและมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนเพื่อเพิ่มผลผลิตหอม กระชายและข้าวโพดในเขตโครงการชลประทานนครปฐม จนครปฐม สมบูรณ์ มั่นความดี 264
262 การปรับปรุงแก้ไขดินกระจายตัวด้วยปูนไลม์เพื่อใช้ในการก่อสร้างทำนบดิน โครงการห้วยสังเคียบ นิรันดร์ สิงหสันติ 434
263 การปรับปรุงแก้ไขดินกระจายตัวด้วยปูนไลม์เพื่อใช้ในการก่อสร้างทำนบดิน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) นิรันดร์ สิงหสันติ 277
264 อิทธิพลของปูนขาวที่มีต่อปริมาณดินเหนียวและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินกระจายตัวที่ปรับปรุงด้วยปูนขาว สมบูรณ์ มั่นความดี 323
265 การพัฒนาเครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำและดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจัดการดินและน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ มั่นความดี 286
266 การใช้เถ้าลอยซับบิทูมินัสและแอนทราไซต์ในการปรับปรุงดินกระจายตัว ดรรชณี เฉยเพ็ชร 363
267 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ กข23 ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิรันดร์ สิงหสันติ 425
268 การใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่จุดอิ่มตัวด้วยน้ำประมาณค่าความชื้นที่สนามและเนื้อดินในเขตพื้นที่ชลประทาน จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 406
269 การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำชลประทานในคลองระบายเพื่อติดตามและแก้ปัญหาการแพร่กระจายของดินด่างในเขตโครงการชลประทานกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม สมบูรณ์ มั่นความดี 347
270 การพัฒนาเครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำและดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจัดการดินและน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ มั่นความดี 292
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 14 จาก 14